Tidigare kullar

Tik- Alelunds Juno

1168

I-Kull

Den 11 November 2011 fick Idi 6 valpar, 2 hanar och 4 tikar. Pappa till kullen är Team Luna-Tic´s Took. Hanarna fick namnen: Indigo-Comviq & Isco-Comviq. Tikarna fick namnen: Idun, Ikita, Illwa & Izzy-Comviq.

1094

Hane- Alelunds Indigo-Comviq

1107

Hane- Alelunds Isco-Comviq

1108

Tik- Alelunds Idun

1109

Tik- Alelunds Ikita

1111

Tik- Alelunds Illwa

1112

Tik- Alelunds Izzy-Comviq

1110

H-Kull

Den 25 November 2010 fick Alelunds Artemis 7 valpar, 4 hanar och 3 tikar. Pappa till kullen är SUCH S(polar)CH Snowstreams Tradus Iliacus.
Hanarna fick namnen: Hector, Hefastion, Herakles & Herodes. Tikarna fick namnen: Hekkla, Hera-Kiela & Hestia.

1025

Hane- Alelunds Hector

1051