Tidigare kullar

K-Kull

Den 19 April 2014 fick Idi 5 valpar, 3hanar och 2 tikar. Pappa till dessa var Heidiburgh´s Åhlman.

Hanarna fick namnen: Kenzo-Comviq, Koizo och Kingzie. Tikarna fick namnen: Katzinka och Kriztal-Åhlmansdotter.

2016


Hane- Alelunds Kenzo- Comviq

2038

Hane- Alelunds Kingzie

2036

Hane- Alelunds Koizo

2037

Tik- Alelunds Katzinka

2035

Tik- Alelunds Kriztal-Åhlmansdotter

2039

J-Kull

Den 23 September 2012 fick Artemis 10 valpar, 8 hanar och 2 tikar. Pappa till kullen är SE(POLAR)SH Gerbergärdets Dallas Star. Hanarna fick namnen: Jacky, Jamez, Janus, Jarilo, Jofur, Joker, Junior & Jupiter. Tikarna fick namnen: Jezzie & Juno.

1128

Hane- Alelunds Jacky

1160

Hane- Alelunds Jamez

1167

Hane- Alelunds Janus

1166