Tidigare kullar

Hane- Alelunds Janus

1166

Hane-Alelunds Jarilo

1161

Hane- Alelunds Jofur

1164

Hane- Alelunds Joker

1165

Hane- Alelunds Junior

1162

Hane- Alelunds Jupiter

1163

Tik- Alelunds Jezzie

1169

Tik- Alelunds Juno

1168

I-Kull

Den 11 November 2011 fick Idi 6 valpar, 2 hanar och 4 tikar. Pappa till kullen är Team Luna-Tic´s Took. Hanarna fick namnen: Indigo-Comviq & Isco-Comviq. Tikarna fick namnen: Idun, Ikita, Illwa & Izzy-Comviq.

1094

Hane- Alelunds Indigo-Comviq

1107