Tidigare kullar

Hane- Alelunds Eyolf

700

Tik- Alelunds Eira- Ezter

702

Tik- Alelunds Embla- Comviq

703

Tik- Alelunds Estra

699

D- KULL

Den 11 April 2007 fick Alelunds Artemis 9 valpar. 5 hanar och 4 tikar. Pappa till kullen var Vitim Hercules. Hanarna fick namnen: Derka, Dexter, Domaldi, Donar och Douglas-Comviq. Tikarna fick namnen: Dessie, Diana, Dolly och Drifa.

311

Hane- Alelunds Derka

387

Hane- Alelunds Dexter

390

Hane- Alelunds Domaldi

393

Hane- Alelunds Donar

394

Hane - Alelunds Douglas-Comviq

388